افرا سرور | خرید هاست-هاست لینوکس-ثبت دامنه-خرید سرورمجازی
Slide background
Slide background

WHc-1 WHc-2 WHc-3 WHc-4 WHc-5 WHc-6 WHc-7
فضا فضای هاست یا Disc Space به میزان حجمی گفته می‌شود که بر روی سرور شرکت به شما تعلق می‌گیرد و می‌توانید به اندازه ظرفیت آن اطلاعات و فایل‌های خود را (نظیر محتوای صوتی و تصویری و قالب وب سایت) بر روی آن قرار دهید. MB 50 100 MB 250 MB 500 MB 1000 MB 2000 MB 5000 MB
پهنای باند پهنای باند یا Band Width، به حداکثر سقف مجاز انتقال اطلاعات (دانلود و آپلود) در یک ماه، بین سرور و مرورگر بازدیدکنندگان سایت شما گفته می‌شود. میزان مصرف پهنای باند به تعداد بازدیدکنندگان و ترافیک یک وب سایت بستگی دارد. دهید. نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
افزودن دامنه افزودن دامنه یا Addon Domain به شما این امکان را می‌دهد که بر روی یک‌ هاست، دو یا چند سایت با دامنه و محتوای متفاوت ایجاد نمایید. دهید. 1 2 4 6 8
قیمت تمامی قیمت‌ها بصورت سالانه و بر حسب تومان ذکر شده‌اند.

13,900

سالیانه -تومان

22,000

سالیانه -تومان

39,900

سالیانه -تومان

55,000

سالیانه -تومان

90,000

سالیانه -تومان

150,000

سالیانه -تومان

299,000

سالیانه -تومان

CHc-1 CHc-2 CHc-3 CHc-4 CHc-5
فضا فضای هاست یا Disc Space به میزان حجمی گفته می‌شود که بر روی سرور شرکت به شما تعلق می‌گیرد و می‌توانید به اندازه ظرفیت آن اطلاعات و فایل‌های خود را (نظیر محتوای صوتی و تصویری و قالب وب سایت) بر روی آن قرار دهید. MB 500 1 GB 2 GB 5 GB 10 GB
پهنای باند پهنای باند یا Band Width، به حداکثر سقف مجاز انتقال اطلاعات (دانلود و آپلود) در یک ماه، بین سرور و مرورگر بازدیدکنندگان سایت شما گفته می‌شود. میزان مصرف پهنای باند به تعداد بازدیدکنندگان و ترافیک یک وب سایت بستگی دارد. دهید. نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
افزودن دامنه افزودن دامنه یا Addon Domain به شما این امکان را می‌دهد که بر روی یک‌ هاست، دو یا چند سایت با دامنه و محتوای متفاوت ایجاد نمایید. دهید. 1 2 3 4
قیمت تمامی قیمت‌ها بصورت ماهیانه و بر حسب تومان ذکر شده‌اند.

8,000

ماهیانه - تومان

15,000

ماهیانه - تومان

25,000

ماهیانه - تومان

35,000

ماهیانه - تومان

65,000

ماهیانه - تومان

VHw-1 VHw-2 VHw-3 VHw-4 VHw-5
رم رم حافظه موقت سرور است که وظیفه آن ذخیره داده ها و دستورالعمل‎هایی است که یک وب سایت به آن نیاز دارد و آنها را برای پردازش به پردازنده می‎فرستد. این حافظه نقش بسزایی در سرعت پردازش دارد. 512 MB 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB
پردازنده پردازنده یا CPU یکی اصلی‎ترین ویژگی‎های یک سرور است و هرچه قدرتمندتر باشد، عملیات‎‎های همزمان، بهتر انجام خواهد شد. سایت‎هایی که در آنها ورود و پردازش اطلاعات صورت می‎گیرد، نیازمند پردازنده قویتری هستند. 1Core, 3.2Ghz 1Core, 3.2Ghz 2Core, 3.2Ghz 2Core, 3.2Ghz 3Core, 3.2Ghz
هارد فضای هاست یا Disc Space به میزان حجمی گفته می‌شود که بر روی سرور شرکت به شما تعلق می‌گیرد و می‌توانید به اندازه ظرفیت آن اطلاعات و فایل‌های خود را (نظیر محتوای صوتی و تصویری و قالب وب سایت) بر روی آن قرار دهید. 25 GB 40 GB 60 GB 80 GB 100 GB
قیمت تمامی قیمت‌ها بصورت سالانه و بر حسب ریال ذکر شده‌اند.

22,000

ماهیانه - تومان

28,000

ماهیانه - تومان

40,000

ماهیانه - تومان

52,000

ماهیانه - تومان

69,000

ماهیانه - تومان

VHi-1 VHi-2 VHi-3 VHi-4 VHi-5
رم رم حافظه موقت سرور است که وظیفه آن ذخیره داده ها و دستورالعمل‎هایی است که یک وب سایت به آن نیاز دارد و آنها را برای پردازش به پردازنده می‎فرستد. این حافظه نقش بسزایی در سرعت پردازش دارد. 512 MB 1 GB 1.5 GB 2 MB 3 MB
پردازنده پردازنده یا CPU یکی اصلی‎ترین ویژگی‎های یک سرور است و هرچه قدرتمندتر باشد، عملیات‎‎های همزمان، بهتر انجام خواهد شد. سایت‎هایی که در آنها ورود و پردازش اطلاعات صورت می‎گیرد، نیازمند پردازنده قویتری هستند. 1Core, 1.5Ghz 1Core, 1.5Ghz 2Core, 2.0Ghz 2Core, 2.0Ghz 2Core, 2.0Ghz
هارد فضای هاست یا Disc Space به میزان حجمی گفته می‌شود که بر روی سرور شرکت به شما تعلق می‌گیرد و می‌توانید به اندازه ظرفیت آن اطلاعات و فایل‌های خود را (نظیر محتوای صوتی و تصویری و قالب وب سایت) بر روی آن قرار دهید. 50 GB 60 GB 110 GB 130 GB 180 GB
قیمت تمامی قیمت‌ها بصورت سالانه و بر حسب ریال ذکر شده‌اند.

69,000

ماهیانه - تومان

110,000

ماهیانه - تومان

175,000

ماهیانه - تومان

195,000

ماهیانه - تومان

225,000

ماهیانه - تومان

DHw-SB36 DHw-SB37 DHw-EX40 DHw-EX60
سی پیو پردازنده فضای هاست یا Disc Space به میزان حجمی گفته می‌شود که بر روی سرور شرکت به شما تعلق می‌گیرد و می‌توانید به اندازه ظرفیت آن اطلاعات و فایل‌های خود را (نظیر محتوای صوتی و تصویری و قالب وب سایت) بر روی آن قرار دهید. Intel Xeon E3-1245 Intel Core i7-2600 Intel® Core™ i7-4770 Intel Core i7 930
رم پهنای باند یا Band Width، به حداکثر سقف مجاز انتقال اطلاعات (دانلود و آپلود) در یک ماه، بین سرور و مرورگر بازدیدکنندگان سایت شما گفته می‌شود. میزان مصرف پهنای باند به تعداد بازدیدکنندگان و ترافیک یک وب سایت بستگی دارد. دهید. 16 GB 32 GB 32 GB 48 GB
هارد افزودن دامنه یا Addon Domain به شما این امکان را می‌دهد که بر روی یک‌ هاست، دو یا چند سایت با دامنه و محتوای متفاوت ایجاد نمایید. دهید. 2x3 TB Ent.HDD ECC iNIC 2x3 TB 2x2 TB SATA 6 Gb/s 7200 2x2 TB Ent.HDD
قیمت تمامی قیمت‌ها بصورت سالانه و بر حسب ریال ذکر شده‌اند.

145,000

ماهیانه - تومان

158,000

ماهیانه - تومان

196,000

ماهیانه - تومان

248,000

ماهیانه - تومان

سایت پر بازدید

RHc-1 RHc-2 RHc-3 RHc-4 RHc-5 RHc-6
فضا فضای هاست یا Disc Space به میزان حجمی گفته می‌شود که بر روی سرور شرکت به شما تعلق می‌گیرد و می‌توانید به اندازه ظرفیت آن اطلاعات و فایل‌های خود را (نظیر محتوای صوتی و تصویری و قالب وب سایت) بر روی آن قرار دهید. 2 GB 4 GB 10 GB 20 GB 40 GB 50 GB
پهنای باند پهنای باند یا Band Width، به حداکثر سقف مجاز انتقال اطلاعات (دانلود و آپلود) در یک ماه، بین سرور و مرورگر بازدیدکنندگان سایت شما گفته می‌شود. میزان مصرف پهنای باند به تعداد بازدیدکنندگان و ترافیک یک وب سایت بستگی دارد. دهید. نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
افزودن دامنه افزودن دامنه یا Addon Domain به شما این امکان را می‌دهد که بر روی یک‌ هاست، دو یا چند سایت با دامنه و محتوای متفاوت ایجاد نمایید. دهید. نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
قیمت تمامی قیمت‌ها بصورت سالانه و بر حسب ریال ذکر شده‌اند.

15,000

ماهیانه - تومان

25,000

ماهیانه - تومان

35,000

ماهیانه - تومان

55,000

ماهیانه - تومان

80,000

ماهیانه - تومان

99,000

ماهیانه - تومان

RHc-1 RHc-2 RHc-3 RHc-4 RHc-5 RHc-6
فضا فضای هاست یا Disc Space به میزان حجمی گفته می‌شود که بر روی سرور شرکت به شما تعلق می‌گیرد و می‌توانید به اندازه ظرفیت آن اطلاعات و فایل‌های خود را (نظیر محتوای صوتی و تصویری و قالب وب سایت) بر روی آن قرار دهید. 2 GB 4 GB 10 GB 20 GB 40 GB 50 GB
پهنای باند پهنای باند یا Band Width، به حداکثر سقف مجاز انتقال اطلاعات (دانلود و آپلود) در یک ماه، بین سرور و مرورگر بازدیدکنندگان سایت شما گفته می‌شود. میزان مصرف پهنای باند به تعداد بازدیدکنندگان و ترافیک یک وب سایت بستگی دارد. دهید. نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
افزودن دامنه افزودن دامنه یا Addon Domain به شما این امکان را می‌دهد که بر روی یک‌ هاست، دو یا چند سایت با دامنه و محتوای متفاوت ایجاد نمایید. دهید. نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
قیمت تمامی قیمت‌ها بصورت سالانه و بر حسب ریال ذکر شده‌اند.

15,000

ماهیانه - تومان

25,000

ماهیانه - تومان

35,000

ماهیانه - تومان

55,000

ماهیانه - تومان

80,000

ماهیانه - تومان

99,000

ماهیانه - تومان

عمل کرد کاری و فنی سرویس دهی

 

   نصب سایت ساز

با استفاه از ماژول نصاب اسکریپت ، سایت خود را با یک کلیک به سادگی راه اندازی کنید.

 

   تغییر ورژن PHP

امکان تغییر php هاست به ورژن دلخواه شما فراهم شده است.

 

   آپدیت خودکار وب سایت

سایت وردپرسی و.. شما به راحتی بصورت خودکار درصورت فعال کردن آپدیت خودکار ، آپدیت خواهد شد.

 

   تنظیمات دلخواه در سرویس

ایجاد تغییرات و تنظیمات دلخواه در صورت با استفاده از امکانات حرفه ای تغییر تنظیمات.

 

 

   آپلودت خودکار سرورها

افرا سرور جهت جلوگیری از هرگونه باگ امنیتی ، سرورها را در حالت آپدیت دائم قرار داده است.

 

   پارتیشن بندی ، رید سرورها

تمامی هاردهای سرویس ها دارای رید سخت افزاری و نرم افزاری هستند.

 

   بک آپ گیری روزانه

افرا سرویس از سرویس های میزبانی بصورت هرروز بک آپ تهیه کرده و در کاربری مشتری قرار خواهد داد.

 

   امنیت ورودی

سرویس ها دارای امنیت ورودی فوق العاده قدرتمندی ماننده ssl و فایروال هستند.

 

   سرعت پردازش هارد

بروی تمامی سرویس های میزبانی از هاردهای SSD با رید سخت افزاری فوق العاده ، نصب شده تا کاربرا با خیال آسوده از پردازش اطلاعات خود با سرعتی خیره کننده راضی باشند.

 

   مکان سرورها

افرا سرور ، سرورهای درون کشور را برروی دیتاسنتر افرانت میزبانی کرده و سرویس های خارج را برروی دو کشور آلمان و فرانسه راه اندازی نموده است ، تا سرعت بارگیری اطلاعات به کشور عزیزمان نزدیک تر باشد.

 

 

   پشتیبانی نرم افزاری سرویس شما

افرا سرور با طراحانی که استخدام نموده ، مشکلات اسکریپتی شما را تا حد زیادی قادر به رفع کرده است.

 

   پشتیبانی سرویس

پشتیبان افرا سرور یصورت 24 ساعته در 7 روز هفته از سرویس های شما پشتیبانی خواهند کرد تا با خیال آسوده از سرویس خود استفاده نمایید.

 

نصب سایت ساز

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

 

WordPress Staging

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

 

Auto updates

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

 

Git Pre-Installed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

 

SuperCacher

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

 

WP-CLI Enabled

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh